Keb. Doa

Usia Indah

Komisi Wanita

clock (1)
localization

Selasa

Pk. 18.00 WIB

Jl. Semeru 30 Malang
Youtube GKKK Malang

calendar
clock (1)
localization

Rabu

Pk. 09.00 WIB

Onsite Setiap Rabu Ke 2 dan Ke 4 secara hybrid
(Onsite & Online Youtube)

calendar
clock (1)
localization

Jumat

Pk. 17.00 WIB

Jl. Semeru 30 Malang

Sekolah Minggu

Kebaktian Umum 1

Kebaktian Umum 2

Kebaktian Umum 3 (Youth: Ant's Community)

calendar
clock (1)
localization

Minggu

Pk. 08.00 WIB

Jl. Arief Margono 18

calendar
clock (1)
localization

Minggu

Pk. 06.00 WIB

Onsite di Jl. Semeru 30 & Online di Youtube GKKK Malang

calendar
clock (1)
localization

Minggu

Pk. 08.00 WIB

Onsite di Jl. Arif Margono 18 (Kasin) & Online di Youtube GKKK Malang

calendar
clock (1)
localization

Minggu

Pk. 10.30 WIB

Onsite di Jl. Arif Margono 18 (Kasin) & Online di Youtube GKKK Malang